Protocol (i.v.m. corona):

1. Inleiding

Geachte gast,
Hartelijk welkom in De Belleman.

Wat u van ons mag verwachten is dat wij werken volgens de voorgeschreven wetten en regels bepaald door de overheid. Wij verwachten dat ook u deze regels respecteert en naleeft. Daarom hebben wij u om een protocol gevraagd. Dit protocol is aanvullend op het door ons opgestelde protocol.
Wat houdt dat concreet voor u in (de belangrijkste punten):

1) Wij bepalen de te lopen routes in het gebouw. Ook bepalen wij het aantal personen per zaal.

2) Minimaal 24 uur voor de reservering willen wij van u een “inhouse guestlist” en uw eigen protocol.
Dat betekent dat we een lijst willen hebben met de gasten/leden die u verwacht met hun
telefoonnummer. Mail deze lijst en uw protocol naar info@bellemandommelen.nl.

3) U dient te allen tijde aanwijzingen van het personeel op te volgen. We moeten erg strikt zijn.

4) Bij binnenkomst ontsmet u uw handen en registreert u zich bij dienstdoende beheerder.
Van hem of haar krijgt u verdere vragen en instructies.

5) Voor groepen is het mogelijk om een (pauze)drankje te bestellen.
Wij brengen dat dan voor u in de zaal. Ook achteraf een drankje in de zaal is mogelijk.

6) Overheidsregels veranderen op dit moment dagelijks. Deze zullen wij strikt opvolgen.

7) De Sporthal blijft in ieder geval tot 24 augustus gesloten.

In uw eigen protocol dient in het minst te staan:

1) Presentielijst naam en telefoonnummer van de persoon.

2) Check op gezondheidsklachten ook in de familie.

3) Routing door het pand inclusief plan van opbouw en afbreken.

4) De groepsleider kent beide protocollen en ziet daar op toe.

5) Meubilair mag niet verplaatst worden zonder overleg met de beheerder.

6) Respecteer ook bij vertrek de 1.5m afstand.

Zaalindeling:
 Door de maatregelen kunnen er natuurlijk minder personen in een zaal dan voorheen.
 De capaciteit ziet er als volgt uit:
Vergader maximaal 8 personen
Theater maximaal 26 personen (18 op de vloer en 8 op de balustrade)
Crea 1 maximaal 12 personen
Crea 2 maximaal 10 personen
Crea 3 maximaal 5 personen
Crea 3 maximaal 7 personen (modelspoor)
Crea 4 maximaal 4 personen

Ondanks deze strikte maatregelen wensen we u een prettig verblijf.
Met vriendelijke groet,
Phons Berkemeijer.

2. Algemene uitgangspunten


1. Dit protocol geldt voor de horeca, en bestaat uit een aantal onderdelen.
Algemene Richtlijnen die gelden voor:
 • Horecaondernemers
 • Medewerkers
 • Gasten
 • Leveranciers
Specifieke richtlijnen die gelden voor:
 • Café- en zaalverhuur
2. Uitgangspunt is dat afspraken helder en hanteerbaar zijn voor alle horecaondernemers, medewerkers, gasten en leveranciers.
3. Horecaondernemers, medewerkers, gasten en leveranciers houden zich aan de richtlijnen van overheid en RIVM.
4. Ondernemers zijn verantwoordelijk dat de huisregels en de regels van het protocol worden nageleefd. Zij spreken gasten aan bij het niet naleven van de regels. Wanneer gasten de regels niet willen opvolgen en/of weigeren te vertrekken dan schakelt de ondernemer boa’s of andere handhavers in.
5. Uitgangspunt is een beheerste openstelling naar activiteiten en het voorkomen van (te) grote aantallen gasten.
6. Horecagelegenheden maken de afspraken zichtbaar:
 • op de terrassen
 • bij alle ingangen van de horecavestiging
 • binnen de horecavestiging.
• op website en social media.

3. Protocolbepalingen
3.1 Algemene richtlijnen voor horecaondernemers:
1. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Dat geldt zowel binnen als buiten. Dat geldt voor medewerkers, gasten, maar ook bezorgers en leveranciers.
2. Handhaaf met deurbeleid en toezicht op naleving van de regels. Als de ondernemer niet aanwezig is, dan is de bedrijfsleider daarvoor eindverantwoordelijk.
3. Wees extra alert op de regels van sociale hygiëne (voor bedrijven met een Drank en Horecawet vergunning) in relatie tot waarborgen van de 1,5 meter.
4. Zorg voor maximale bedrijfshygiëne, vooral in de keuken, sanitaire voorzieningen en de pinterminals.
5. Reinig tafels, stoelen grondig als gasten het bedrijf hebben verlaten.
6. Instrueer de medewerkers over de hygiënische maatregelen (bv. handen wassen) die zij in acht moeten nemen, voorzie ze van hygiënische hulpmiddelen (bijvoorbeeld desinfecterende middelen en eventueel mondkapjes en handschoenen).
7. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

3.2 Algemene richtlijnen voor de medewerkers:

1. Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt; blijf thuis en kom niet werken.
2. Leg de hygiëneregels en de procedure rond uitserveren en afruimen aan de gasten uit bij het opnemen van de bestelling.
3. Drankjes presenteren op blad, gast neemt zelf drankje van blad. Er worden geen bitterballen en nootjes gepresenteerd. Broodjes en losse snacks kunnen individueel besteld worden. Geen tapbier, alleen flesjes schenken.
4. Houd 1,5m afstand, zowel in de ruimten waar alleen het horecapersoneel komt (bijvoorbeeld de keuken) als in de ruimten waar ook gasten komen.
5. Hygiëne: (handschoenen gebruiken) schoonmaken tafels en stoelen, deurklinken, pinautomaat, wc`s, alle glazen in spoelmachine.
6. Presentielijst invullen met naam en telefoonnummer van (incidentele|) gast.
7. Wijs zowel gasten als je collega’s er op als de regels niet na worden geleefd.

3.3 Algemene richtlijnen voor de gasten:

1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.
Maar:
a. aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
b. Tafels en stoelen moeten op de aangegeven plaats blijven staan.
2. Zowel binnen als op het terras mag je alleen zitten, niet staan.
3. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt
4. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
6. Ontsmet bij binnenkomst grondig je handen. Hiervoor staan bij de ingang dispensers opgesteld.
7. Was na het toiletbezoek grondig je handen. Er is maar 1 gast per toiletgroep toegestaan.
8. Betaal contactloos (pin of mobiel)
9. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

3.4 Algemene richtlijnen voor leveranciers
 
1. Houd 1,5 meter afstand van de medewerkers die de goederen in ontvangst nemen
2. Kom niet aan de deur met verkoudheids- en/of griepklachten.
3. Laad de goederen uit en zet deze op een daar voor aangewezen plaats inclusief pakbon en neem zelf 1,5 meter afstand van deze plek.
4. Informeer de ondernemer over de maatregelen die jij als leverancier neemt om besmetting te voorkomen.
4.1 Toezicht en naleving van de protocolregels
1. De veiligheid van gasten, medewerkers en leveranciers staat centraal bij onze protocolregels.
2. Er zijn voldoende medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het protocol en die dit ook actief controleren.

Hieronder volgen de specifieke richtlijnen voor het cafe en (vergader)zalen.

Horeca: Bij binnenkomst:
 Voorkom groepsvorming van gasten bij de ingang:
• Werk uitsluitend met reserveringen (via mail of telefonisch)
• Bij ontvangst moet er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.
• Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet tijdens het controlegesprek ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijke huishouding vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.
• Zijn er geen gezondheidsrisico’s, begeleid op gepaste afstand gasten naar hun tafel.
• Breng markeringen aan om te voorkomen dat (groepen van) gasten die even moeten wachten binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar komen te staan
• Laat alle gasten bij binnenkomst de handen wassen (of met water en zeep of met een desinfecterende handgel)
Bij vertrek:
• Gebruik een andere deur voor het vertrek dan voor de binnenkomst.
• Zie routing.

Zorg voor 1,5 meter afstand (tussen medewerkers en gasten maar ook gasten onderling) Maar:
• Cafe: maximaal 18 personen ???? aantal stoelen).
• De zitplaatsen aan de bar zijn – tot nader order – niet te gebruiken, men is verplicht aan een tafel plaats te nemen.
• Maximaal 2 personen, of meer personen die een gezamenlijke huishouding vormen , mogen binnen een afstand van 1,5 meter aan tafel zitten.
Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen medewerkers (respecteer 1,5 meter) aan tafel de bestelling opnemen (uitserveren op het dienblad) terwijl de gasten aan tafel zitten.

Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten.
Reinig tafels, stoelen grondig als gasten het horecabedrijf hebben verlaten.
Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard pin.
Na pincontact, pinautomaat reinigen. Bij contant afrekenen, geen handcontact.

Keuken
Werkplekken moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd.
Voorkom permanente kruislijnen in de keuken zodat collega’s niet binnen 1,5 meter van elkaar komen.
Om misverstanden te voorkomen maximaal 1 persoon in de keuken.
Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.
 Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden.

Terras
• Als het terras voor (een) ingang van de horeca-inrichting ligt dan zorgt de ondernemer voor een pad naar de ingang waarop 1,5 meter afstand naar de tafels op het terras mogelijk is. Maximaal 10 gasten op het terras.
• Ingangsdeur bij het terras is uitsluitend bestemd voor het personeel.
• Gasten mogen alleen maar zitten op een terras, niet staan. Tafels en stoelen blijven op de aangegeven plaats staan.
• Bij ontvangst op het terras moet er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?).  Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.
• Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet de gasten gevraagd worden of zij een gezamenlijke huishouding vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.
• Medewerkers reinigen de tafels, stoelen grondig als gasten het terras hebben verlaten.
• Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten.
• Meer dan 2 personen aan één tafel die binnen 1,5 meter van elkaar zitten zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
• Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard
Zalen Als het bedrijf beschikt over een of meerdere zalen voor vergaderingen en/of creatieve doeleinden dan gelden voor de zaal de volgende regels:
• niet meer dan het aantal toegestane personen volgens de overheidsmaatregelen. De tafels en stoelen blijven staan in de opstelling zoals die bij binnenkomst staan.
• (Pauze)drankjes worden geserveerd in de zaal en dienen vooraf besteld te worden.
• Indien er gelijktijdig meerdere groepen in het bedrijf een bijeenkomst hebben dienen deze groepen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden te worden om grote groepen mensen te voorkomen.
• Aantal gasten per zaal, zie bij inleiding
• Bij ontvangst op het terras moet er een controle gesprek plaats vinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.

Sport- en Ontmoetingscentrum
De Belleman
Bruninckxdal 2
5551 EV Valkenswaard
T: 040-2046644
M: info@bellemandommelen.nl
I: www.bellemandommelen.nl